Kajakowe Eldorado
Prowadzący: XYZ
Termin: 6.04.2019
Kraje: POLSKA – WARSZAWA
Trasa: tradycyjna

0.1

6.04.2019                 Jaja Wielkanocne

Koordynator i gospodarz: Teresa Goździewicz

Podmiejskie pożegnanie zimy. Tradycyjnie spaliliśmy Marzannę.

Ostatnia modyfikacja: 2019-08-20
000_00_2019_001_01_jk_01 2019_001_02_jk_02 2019_001_03_jk_03 2019_001_05_jk_04 2019_001_09_jk_05 2019_001_12_jk_07 2019_001_13_tg_08