Kajakowe Eldorado


Towarzystwo | Deklaracja

Jak zostać członkiem Towarzystwa?

To proste.

  1. Należy pobrać i wydrukować deklarację: deklaracja.pdf.
  2. Wypełniony i podpisany dokument powinien być dostarczony członkowi Zarządu Towarzystwa (osobiście albo listem zwykłym na wskazany przez niego adres) lub w ten sam sposób prowadzącemu imprezę – posiada stosowne pełnomocnictwa Zarządu, a poza tym dane uczestnika imprezy zawarte w deklaracji są jemu niezbędne.
  3. Jednocześnie powinien być dokonany przelew w wysokości 50 zł (jednorazowe wpisowe 20 zł plus roczna składka 30 zł) na rachunek bankowy wskazany przez jedną z wyżej wymienionych i uprawnionych zarazem osób.
Jeśli to możliwe, prosimy też o wypełnienie krótkiego formularza poniżej – pozwoli to przyśpieszyć procedurę, która kończy się z chwilą wpisania deklaracji do rejestru członków po uprzednim otrzymaniu przelewu wymienionych wyżej 50 zł.


Powyższe dane osobowe służą wyłącznie wewnętrznym celom organizacyjnym TPLŁE i bez zgody zainteresowanych nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób.

A po dokonaniu tych wszystkich formalności to już tylko pozostaje skompletować sprzęt biwakowy i wyruszyć z nami na wybraną z aktualnego kalendarza imprez wędrówkę kajakową. Do zobaczenia na szlaku.