Kajakowe Eldorado
Program VII Walnego Zebrania

Data dodania: 2019-09-01
Rozmiar: 87kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Dokument do pobrania i wydrukowania - niezbędny do usprawnienia przeprowadzenia - VII Walnego Zebrania, które rozpocznie się w dniu 12 października 2019 roku o godz. 11:10 - szczegółowe informacje w Kalendarzu Imprez 2019.

Członkowie naszego Towarzystwa mający zamiar uczestniczyć w VII Walnym Zebraniu proszeni są o wydrukowanie (o ile mają takie możliwości) i zabranie tego dokumentu ze sobą na Walne Zebranie. Zalecane jest również zapoznanie się z pozostałymi dokumentami znajdującymi się w dziale KOMUNIKATY naszej witryny internetowej.


Regulamin Spływów Kajakowych - aktualny tekst jednolity

Data dodania: 2017-01-04
Rozmiar: 391kB
Autor: Zarząd TPLŁE "KAJEL"

Zamieszczony Regulamin Spływów Kajakowych TPLŁE "KAJEL" obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Poza oczywistymi korektami i uzupełnieniami dodano (w kolorze czerwonym) dwa podpunkty (43.1 i 43.2) w dziale dotyczącym Rady Spływu oraz usunięto drugie zadanie w punkcie 44.

Najkrócej rzecz ujmując, wejście w życie nowego Regulaminu nie dokonuje żadnej istotnej (z punktu widzenia uczestnika) zmiany w charakterze imprez organizowanych pod patronatem TPLŁE "KAJEL", natomiast sankcjonuje stosowane i sprawdzone praktyki oraz wychodzi na przeciw oczekiwanym potrzebom.


Komunikat Zarządu i Komisji Rewizyjnej nr 1/2016

Data dodania: 2016-10-10
Rozmiar: 194kB
Autor: Zarząd i Komisja Rewizyjna

Jest to pierwszy wspólny komunikat w kilkunastoletniej historii "KAJEL", więc spodziewać się można jego szczególnej wagi.


Uchwała Zarządu nr 2/2016

Data dodania: 2016-10-09
Rozmiar: 462kB
Autor: Zarząd

Pełnomocnictwo w KRS.


Pismo do Sądu (KRS) z dnia 4 stycznia 2016 r.

Data dodania: 2016-03-18
Rozmiar: 411kB
Autor: Zarząd


Pismo do Sądu (KRS) z dnia 15 grudnia 2015 r.

Data dodania: 2016-03-17
Rozmiar: 433kB
Autor: Zarząd


Protokół VI Walnego Zebrania

Data dodania: 2016-03-16
Rozmiar: 190kB
Autor: Prezydium VI WZ


Druki na VI Walne Zebranie

Data dodania: 2015-06-28
Rozmiar: 244kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Dokument do pobrania i wydrukowania zawiera zarówno obligatoryjne druki - również niezbędne do sprawnego przeprowadzenia - VI Walnego Zebrania, które rozpocznie się w dniu 26 września 2015 roku o godz. 10:00 przy okazji imprezy XIII Zakończenia Sezonu - szczegółowe informacje w Kalendarzu Imprez 2015.

Członkowie naszego Towarzystwa mający zamiar uczestniczyć w VI Walnym Zebraniu proszeni są o wydrukowanie (o ile mają takie możliwości) i zabranie tego dokumentu ze sobą na Walne Zebranie. Zalecane jest również zapoznanie się z pozostałymi dokumentami wymienionymi w spisie druków na VI Walne Zebranie do pobrania z naszej witryny internetowej.


Regulamin Spływów Kajakowych - aktualny

Data dodania: 2014-10-11
Rozmiar: 258kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Zamieszczony Regulamin Spływów Kajakowych TPLŁE obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 roku. Znalazły się w nim wszystkie zapisy z poprzedniego Regulaminu, dodano jedynie dwa punkty sankcjonujące dotychczasową praktykę dotyczącą zasad zachowania prywatności – analogiczne zasady obowiązują np. na Międzynarodowym Spływie na Dunaju (TID). Wszystkie zmiany zostały naniesione w kolorze niebieskim.

Najkrócej rzecz ujmując, wejście w życie nowego Regulaminu nie dokonuje żadnej istotnej (z punktu widzenia uczestnika) zmiany w charakterze imprez organizowanych pod patronatem TPLŁE.


Komunikat Zarządu nr 1/2013

Data dodania: 2013-03-06
Rozmiar: 157kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Koleżanki i Koledzy

Po 6-letnim (2008-2013) obniżeniu wysokości wpisowego z 20 do 10 zł (minimalną składkę podwyższono wtedy z 20 do 30 zł) z dniem 1 stycznia 2014 roku wpisowe do naszego Towarzystwa zostaje przywrócone do poprzedniej wysokości, czyli 20 zł. [ ... ]


Komunikat Zarządu nr 1/2012

Data dodania: 2012-02-08
Rozmiar: 193kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Koleżanki i Koledzy

Wyrażając naszą wolę kontynuacji dobrych praktyk zapoczątkowanych w poprzedniej kadencji zamieszczamy poniżej swego rodzaju expose Zarządu IV kadencji. Istotną część jego treści stanowią cytaty zaczerpnięte z komunikatów Zarządu poprzedniej kadencji, które w naszej intencji mają świadczyć o słuszności przyjętych wtedy projekcji i naszej obecnej determinacji ich kontynuacji. [ ... ]


Protokół V Walnego Zebrania

Data dodania: 2011-12-05
Rozmiar: 199kB
Autor: Prezydium V WZ


Regulamin Spływów Kajakowych

Data dodania: 2010-11-30
Rozmiar: 179kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Zamieszczony Regulamin Spływów Kajakowych TPLŁE obowiązuje od dnia 1 grudnia 2010 roku. Znalazły się w nim wszystkie zapisy z poprzedniego Regulaminu, przy czym niektóre z nich uszczegółowiono. Zapisy dotyczące: gromadzenia środków na pokrycie kosztów imprezy, rezygnacji z uczestnictwa i warunków zwrotów z tego tytułu, odwołania imprezy; zostały przeniesione z innego regulaminu. Istotnym novum są zapisy związane z powoływaniem Rady Spływu – bywają sytuacje, gdzie jej istnienie może być przydatne.

Dla osób znających się na rzeczy większość zapisów regulaminowych jest oczywista (wynikają z dotychczasowych doświadczeń, przemyśleń, wyobraźni i zbiorowego poczucia odpowiedzialności), ale o ich zamieszczeniu zadecydowały względy formalne.

Najkrócej rzecz ujmując, wejście w życie obowiązującego aktualnie Regulaminu nie dokonuje żadnej istotnej (z punktu widzenia uczestnika) zmiany w charakterze imprez organizowanych pod patronatem TPLŁE, a jedynie porządkuje i sankcjonuje całą dotychczas wypracowaną praktykę na ponad setce imprez.

 


Komunikat Zarządu nr 1/2010

Data dodania: 2010-03-29
Rozmiar: 130kB
Autor: Zarząd TPLŁE

[ ... ]


Pismo do Sądu (KRS) z dnia 15 grudnia 2008 r.

Data dodania: 2008-12-15
Rozmiar: 310kB
Autor: Zarząd


Komunikat Zarządu nr 2/2008

Data dodania: 2008-05-07
Rozmiar: 887kB
Autor: Zarząd TPLŁE

[ ... ]


Komunikat Zarządu nr 1/2008

Data dodania: 2008-03-04
Rozmiar: 181kB
Autor: Zarząd TPLŁE

Koleżanki i Koledzy

Na początku III kadencji czujemy się w obowiązku przedstawić Wam naszą wizję funkcjonowania Towarzystwa. Wynika ona zarówno z dotychczasowych, długoletnich już doświadczeń, jak również z realnej oceny ujawnionych przez członków Towarzystwa możliwości. Chcielibyśmy wierzyć, że ocena okaże się zaniżona i za kilka lat wszyscy będą dużo bardziej usatysfakcjonowani niż mogą się tego teraz spodziewać. [ ... ]


Protokół III Walnego Zebrania

Data dodania: 2007-10-21
Rozmiar: 209kB
Autor: Prezydium III Walnego Zebrania


Komunikat Prezydium III Walnego Zebrania

Data dodania: 2007-10-12
Rozmiar: 272kB
Autor:


Komunikat Zarządu nr 1/2007

Data dodania: 2007-01-01
Rozmiar: 238kB
Autor: